Yönetim Kurulu

Başkan

H. Gül Öngen

Başkan Yardımcısı

Zeki Öngen

Başkan Yardımcısı

Hakan Kültürsay


Genel Sekreter

Serdar Küçükoğlu

Mali İşler Sorumlusu

Bedrettin Yıldızeli

Web Sorumlusu

Serdar Kula


Bilimsel Komite Sorumlusu

Zeynep Pınar Önen

Üye

Vedat Hamuryudan

Üye

Ali Akdoğan