Pulmoner Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur?

Pulmoner hipertansiyon belirtilerinin bir çok hastalığın belirtileriyle benzerlik göstermesi nedeniyle pulmoner hipertansiyon tanısının konulması oldukça zor olabilir. Çoğu zaman doğru tanının konulabilmesi için çok sayıda test yapılması gerekir.
Doktorunuz pulmoner hipertansiyon şüphesi ile bazı testleri yaptıktan sonra, pulmoner hipertansiyon hastası olduğunu düşünürse sizi bu konuda daha ileri testlerin yapılması için konunun uzmanı bir merkeze ve doktora yönlendirecektir.
Hastalığınızın tanı konulması ve değerlendirilmesi sürecinde yapılacak olan testler şunlardır:

Ekokardiyografi
Ekokardiyografi, kalbinizin nasıl çalıştığını ses dalgaları kullanılarak değerlendirir. Ekokardiyografi ile akciğer basıncınız (pulmoner basınç) hakkında kabaca bir fikir elde edilebilir ve kalbinizin odacıklarının nasıl çalıştığı değerlendirilebilir. Ayrıca, doğuştan beri var olan kalp hastalıklarınızı da ekokardiyografi ile saptamak mümkündür.

Kalp kateterizasyonu
Bu tanı değeri yüksek tanımlayıcı bir testtir. Kalbin sağ tarafı ve akciğer damarları (pulmoner damarlar) içerisindeki kan basıncı hakkında kesin değerleri elde etmemizi sağlar. Dolayısıyla pulmoner hipertansiyonun kesin tanısının konulması için oldukça önemlidir. Uzun, ince, esnek bir tüp (kateter)kasık ya da boyun toplardamarı aracılığıyla kalbe ve oradan da akciğer damarlarına ilerletilerek bu ölçümler yapılır. Bu testin ve diğerlerinin yapılması için birkaç gün hastanede yatmanız gerekecektir.

Diğer testler
Bu bölümdeki testler doktorunuz tarafından gerekli durumlarda planlanır. Bu sebeple bazı testlerin size yapılmamış olması sizi endişelendirmemelidir.

 • EKG (Elektrokardiyogram) : Kalbinizin elektriksel aktivitelerini ölçen bu test ile olası ritim problemleri tespit edilebilir.
 • Kan testleri
 • Akciğer fonksiyon testleri ve solunum testleri
 • Uyku testi
 • Diğer taramalar:
  • Olası akciğer hastalıkları ya da akciğer damarlarındaki olası pıhtılar için bilgisayarlı tomografi
  • Perfüzyon sintigrafisi : Özellikle pulmoner damar pıhtılarının olduğu durumlarda kullanılır
  • Karaciğeri değerlendirmek için ultrasonografi
  • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için manyetik rezonans (MR) görüntüleme
 • Egzersiz ya da yürüme testi