Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir?

Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan beş farklı pulmoner hipertansiyon grubu vardır :
Grup 1 : Pulmoner arteriyel hipertansiyon
Grup 2 : Sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon
Grup 3 : Akciğer hastalıklarına ya da oksijen azlığına bağlı pulmoer hipertansiyon
Grup 4 : Pulmoner damarlardaki kan pıhtılarına bağlı pulmoner hipertansiyon
Grup 5 : Diğer nedenlere bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon

Grup 1 : Pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bu tip pulmoner hipertansiyon kalbinizin sağ tarafından kanı akciğerleirnize doğru taşıyan pulmoner arterin uç dallarına doğru oluşan değişikliklerden kaynaklanır. Bu değişikjlikler sonucu damar içerisinde kanın geçeceği alan daralır ve sonuç olarak kan basıncı artar.
Kalıtsal olabileceği gibi, bağ dokusu hastalıkarına, karaciğer hastalıklarına, doğumsal kalp hastalıklarına, HIV ve bazı ilaçlara bağlı olarak da oluşabilir.
Pulmoner arteriyel hipertansiyon için hiçbir neden bulunamadığında “idyopatik” olarak adlandırılır.

Grup 2 : Sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon

Kalbinizin sol tarafı ile ilgili bir problem olduğunda kan akciğerlerden kalbin sol tarafına doğru rahat bir şekilde akamaz. Bunun sonucunda akciğer içerisinde kan basıncı artmaya başlar ve dolaylı olarak kalbin sağ tarafının basıncını artırır. Bu grup en sık görülen pulmoner hipertansiyon nedenlerinden biridir.

Grup 3 : Akciğer hastalıklarına ya da oksijen azlığına bağlı pulmoer hipertansiyon

Bu grupta en sık nedenler arasında:

  • Kronik obstruktif akciğer hastalığı
  • İnterstisyel akciğer hastalığı (Örn : akciğer fibrozisi)
  • Obstruktif uyku apnesi bulunur.
Bu grupta temel sorun oksijen miktarındaki azalmadır. Soluduğumuz havadaki oksijen azalınca akciğerlerdeki pulmoner damarlar daralmaya başlar. Bunun sonucu olarak kan basıncı artar. Bunun yanısıra akciğerin kendi hastalıklarına bağlı olarak da akciğer damarları hasar görmüş olabilir.
Bu grup da sık görülen nedenler arasındadır.
Grup 4 : Pulmoner damarlardaki kan pıhtılarına bağlı pulmoner hipertansiyon

Oldukça nadir bir hastalık grubudur. Pulmoner damarlarda oluşan pıhtıların damar içerisindeki kan akımını engellemesi nedeniyle akciğere giden kan akımı azalır ve pulmoner damarlar içerisindeki basınç artar.
Çoğu zaman bu tür pıhtılar kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaçlar ile eriyebilmesine karşın, nadiren de olsa sertleşirler ve kan akımını engellerler.

Grup 5 : Diğer nedenlere bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon

Bu grupta çok nadiren görülen ve bu nedenle ayrı ayrı sınıflandırılmak yerine bir başlık altında toplanılan hastalıklar bulunmaktadır.